Monthly Archives: June 2014

เทรนด์และไลฟ์สไตล์ของคนใช้สมาร์ทโฟนมาผนวกกับสุขภาพ

เนื่องจากปัจจุบันมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อแวดวงธุรกิจ จะเห็นได้ว่าสมาร์ทโฟนที่ออกมามากมายนั้น แข่งกันตั้งแต่รูปแบบการออกแบบ ขนาดของหน้าจอ และสเปค ว่าของใครจะมี สเปคสูงกว่ากัน ซึ่งทางออกหนึ่งของผู้ผลิตได้หันมาใส่ใจในรายละเอียดมากขึ้นกับการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อใช้งานเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ ชีวิตประจำวัน เช่น ตัวช่วยในการมอนิเตอร์ หรือวัดค่าในการใช้พลังงานของเรา โดยใช้หลักการการติดตั้งอุปกรณ์ตัววัดอย่างพวก Pedometer ไว้ในเครื่อง ที่จะคอยนับก้าวเดินเมื่อเกิดการสั่นสะเทือนในแนวดิ่งของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่พกติดตัวไปด้วย ตลอดการเดินในชีวิตประจำวันหรือ ระหว่างการวิ่งของเรา โดยวัดออกมาเป็นหน่วยค่าพลังงานแคลอรี่ เพื่อช่วยเป็นตัวบอกว่าใช้พลังงานไปเท่าไร โดยเราสามารถเอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี เพราะยังไงเสียเราก็ต้องพกโทรศัพท์ติดตัวไปทุกที่อยู่แล้ว

ขณะที่มีสมาร์ทโฟนเพื่อช่วยเป็นเครื่องมือในการวัดการออกกำลังกาย ก็ยังมีอุปกรณ์และตัวช่วยอื่นๆ ที่สามารถทำหน้าที่นั้นร่วมกับสมาร์ทโฟนได้ดีขึ้นไปอีกโดยมีความละเอียดยิ่งขึ้น หรือใช้เป็นตัวช่วยโดยไม่ต้องมีสมาร์ทโฟนติดตัวตลอดเวลาก็ทำได้คือ อุปกรณ์แก็ดเจ็ตสวมใส่จะถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถสวมใส่ติดตัวเราไปได้ตลอดเวลา โดยจะใช้เก็บข้อมูล ช่วยบอกตำแหน่ง ระยะทางและบอกสถานะของการออกกำลังกายว่าเป็นไปอย่างไร
ซึ่งปัจจุบันแนวโน้มของอุปกรณ์สวมใส่แบบ Wearable Device หรือ Wearable Computer นั้นมีมากขึ้น ทำให้มีความแพร่หลายและทิศทางของการพัฒนานั้นมีความละเอียดมากยิ่งขึ้น มีความเป็นแฟชั่นมากยิ่งขึ้นทั้งการดีไซน์ สีสันที่ใช้ และรูปทรงการออกแบบที่มีความหลากหลายมากมาย เพื่อให้เหมาะสมกับการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในไลฟ์สไตล์ต่างๆ กัน

ดังนั้นการพัฒนาการของอุปกรณ์และแอพบนสมาร์ทโฟนจะช่วยอำนวยความสะดวกได้แล้วนั้น ยังเป็นตัวช่วยทำให้การออกกำลังกายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขมากยิ่งขึ้น