Monthly Archives: May 2017

การแก้ไขพร้อมทั้งซ่อมคอนกรีตที่เกิดการพังตัว

นิคมอุตสาหกรรม โรงงาน

 • ยกปรับระดับ เพิ่มทักษะในการรองนํ้าหนักพร้อมทั้งแก้ปัญหาการพังตัวพื้นคอนกรีตในโรงงาน โรงเก็บของสินค้า
 • ยกปรับระดับถนนคอนกรีตด้านในนิคมอุตสาหกรรม และเส้นทางในโรงงานยกปรับระดับแก้ไขการทรุดตัวของฐานเครื่องกล
 • งานฉีดเครื่องไม้เครื่องมือปกป้องความร้อนใต้หลังคา ถังไซโล ถังเก็บสารเคมี ท่อห้องเย็น ตู้คอนเทนเนอร์ และห้องหับเก็บเสียง
 • ซ่อมความเสื่อมที่ปรากฏกับโครงโรงงาน โกดังพร้อมทั้งอาคารออฟฟิศ อาทิ เสา คาน และซ่อมพื้นคอนกรีต
 • เพิ่มกำลังรับนํ้าหนักให้กับดิน ฟื้นฟูชั้นดิน ก่อนต่อเติมเสริมแต่งอาคารโรงงานหรือวางเครื่องกล และลดแรงกระเทือนให้แก่ฐานเครื่องจักรกล

ระบบสาธารณูปโภค

 • ยกปรับระดับพื้นดินคอนกรีตรันเวย์แทกซี่เวย์ พร้อมทั้งลานจอดเครื่องบิน สำหรับปรับความลาดชันของผิวคอนกรีต พร้อมกับขจัดปัญหานํ้าท่วมขังที่ผิวคอนกรีต
 • ยกปรับระดับ เพิ่มศักยภาพในการรับนํ้าหนัก และขจัดปัญหาการทรุดตัว พื้นคอนกรีตท่าเรือเป็นต้นว่า รางเครนยกตู้คอนเทนเนอร์ พื้นคอนกรีตนอกชานวางตู้คอนเทนเนอร์ และทางขึ้นทางเข้าชั่ง
 • ซ่อมแซมสภาพดิน เพิ่มขีดความสามารถในการรองนํ้าหนักให้กับชั้นดิน และขจัดปัญหาการทรุดตัวของเค้าโครงรางรถไฟ ที่วิ่งผ่านชั้นดินอ่อน ไม่ก็แถบที่มีการขับเคลื่อนของดินด้านข้าง
 • ยกปรับลำดับขั้นพื้นถนนคอนกรีตถนนไฮเวย์ คอสะพานให้มีความเรียบ ไม่ก็ ยกปรับความเอียงชันของผิวทางคอนกรีต
 • ซ่อมคอนกรีตที่หลุดร่อนหรือเสื่อมสภาพ เชื่อมประสานรอยแตกคอนกรีต (Concrete Repair)
 • เกร้าท์ติ้ง (Cement Grout) เพื่อจะจุดประสงค์ในการหยุดซ่อมโพรงเพิ่มความมั่นคงให้ชั้นดิน หายการรั่วไหลซึมของนํ้าให้แก่ ท้องถนนไฮเวย์ อุโมงค์ทางผ่าน ฝาผนังกันดิน ท่อผ่าน พร้อมทั้งคอสะพาน